افسردگی آقایان

افسردگی در مردان این علائم شایع را دارد

هنگامی که ما ( مردان) احساس نا امیدی و درماندگی می کنیم ، تحت الشعاع آن ، تمایل به انکار و یا پوشاندن آن با نوشیدن بیش از حد مشروب، رفتار بی پروا، یا انفجار با خشم داریم.   اما افسردگی در مردان یک مشکل شایع است. اولین قدم برای